2_strategische_uitdagingen.jpg
2_advies_corporate_strategy.jpg
3_onderscheidend_vermogen.jpg
4_sales_en_marketingstrategie.jpg
raders.jpg
7_stuurinformatie.jpg
8_crisis.jpg
9_crisis_cash_management.jpg
10_verbetering_cashflow_en_balanspositie.jpg
11_aan_of_verkoop_van_een_onderneming.jpg
2_strategische_uitdagingen.jpg

strategie-advies


STRATEGIE ADVIES

SCROLL DOWN

strategie-advies


STRATEGIE ADVIES

 
 
Visie zonder actie is een dagdroom, actie zonder visie is een nachtmerrie...
— Japanse wijsheid
 

Veel ondernemers ervaren het ondernemen als ongekend uitdagend. Het merendeel is actief op een zeer competitieve verdringingsmarkt, waar je slechts kunt overleven door een goede positionering. De vraag voor menig ondernemer is: hoe kunnen wij ons onderscheiden?

 

TBA Business Advisory helpt u de keuzes te maken die nu nodig zijn en daarna de transformaties door te voeren. TBA is gespecialiseerd in de sectoren industrie, handel en dienstverlening. 

 

Op basis van de informatie die u aanreikt en relevante marktinformatie kan TBA u van dienst zijn met een maatwerk advies over:

 
 
2_advies_corporate_strategy.jpg

corporate strategie


de business strategy,

corporate strategie


de business strategy,

3_onderscheidend_vermogen.jpg

onderscheidend vermogen


het onderscheidend vermogen van uw organisatie

onderscheidend vermogen


het onderscheidend vermogen van uw organisatie

4_sales_en_marketingstrategie.jpg

sales-en marketingstrategie


en de sales- en marketingstrategie.

sales-en marketingstrategie


en de sales- en marketingstrategie.

raders.jpg

optimalisatie


OPTIMALISATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

optimalisatie


OPTIMALISATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

 
 
Without data you’re just another person with an opinion...
— William E. Deming, statisticus
 

De financiële functie verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie. De activiteiten van de afdeling finance moeten goed worden afgestemd op visie, missie en ondernemingsstrategie.

TBA helpt u de prestatie van de financiële functie te optimaliseren en daarmee de toegevoegde waarde voor uw onderneming te vergroten.  

Het verwerken van gegevens moet efficiënt plaatsvinden waardoor de financiële functie zoveel mogelijk tijd beschikbaar heeft voor het leveren van een bijdrage aan het succes van de organisatie.

TBA kan ondernemers adviseren over optimalisatiemogelijkheden van:

  • afsluitprocessen, waaronder consolidatie en rapportage

  • het budgettingproces

  • costmanagement

  • diverse informatiestromen binnen de organisatie...

 
7_stuurinformatie.jpg

dashboards


daarbij wordt met name aandacht besteed aan de inhoud en kwaliteit van relevante stuurinformatie.

dashboards


daarbij wordt met name aandacht besteed aan de inhoud en kwaliteit van relevante stuurinformatie.

8_crisis.jpg

crisis management


CRISIS (CASH) MANAGEMENT

crisis management


CRISIS (CASH) MANAGEMENT

 
 
In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden...
— Albert Einstein
 

Het kan iedere ondernemer overkomen, door gewijzigde omstandigheden is de organisatie in slecht weer terecht gekomen. Menig ondernemer hoopt tegen beter weten in dat het ‘morgen’ weer beter zal gaan.

Juist in die situatie is het van belang ondersteuning te zoeken bij ondernemers die veel ervaring hebben met een dergelijke situatie. 

 

In deze cruciale fase van een onderneming kan TBA de volgende diensten bieden:

 
 
9_crisis_cash_management.jpg

cash management


interim crisis (cash) management met identificatie van mogelijkheden tot: herstructurering,

cash management


interim crisis (cash) management met identificatie van mogelijkheden tot: herstructurering,

10_verbetering_cashflow_en_balanspositie.jpg

herstructureringsmogelijkheden


verbetering van kasstromen, resultaten en balansposities

herstructureringsmogelijkheden


verbetering van kasstromen, resultaten en balansposities

11_aan_of_verkoop_van_een_onderneming.jpg

strategische reorganisaties


en begeleiding bij overname of verkoop van (een deel van) een onderneming.

strategische reorganisaties


en begeleiding bij overname of verkoop van (een deel van) een onderneming.